Home » Сточарство » Краве дојиље

Краве дојиље

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов. Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје ...

Read More »

Правилник о подстицајима у сточарству за краве дојиље

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 46/15 од 28. маја 2015. године. Подстицаји се остварују за краве дојиље старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана и блонд аквитен Подстицаји се могу остварити и за мелезиме наведених товних раса, које припадају стаду намењеном за узгој ...

Read More »

Измена правилника о начину остваривања права на подстицаје за краве дојиље

У правилнику о Измени правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству  за краве дојиље, једина је новина та што се за почетак пријема захтева за подстицаје за краве дојиље одређује 1. мај. Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину од 1. маја текуће године до 31. јануара наредне године. Уз захтев се  подноси  извод из ...

Read More »

Субвенције за краве дојиље

Субвенције за краве дојиље дефинисане су правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 57/13 од 3. јула 2013. године . Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за ...

Read More »