Home » Биљна производња » Ратарство

Ратарство

Правилник за основне подстицаје у биљној производњи

Правилник за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 05. фебруара 2016. године. Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године на новом обрасцу.  Подстицај износи 2000 дин/ха. Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив ...

Read More »

Министарство пољопривреде: Нови списак јавних складишта

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је нови списак јавних складишта(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/17 од 3. фебруара 2017. године). По новом правилнику, јавно складиште се налази само у  Великој Плани.   Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

МПЗЖС: Нови списак јавних складишта

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је нови списак јавних складишта. Овим списком замењује се Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 27/15). Правилник можете преузети у прилогу текста.  

Read More »

Министарство пољопривреде- Нови списак јавних складишта

Списак уписаних,односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 136/14. Овим списком замењује се списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта који је објављен у  „Службеном гласнику РС”, број 103/14. Пољопривредници који складиште робу у јавним складиштима, имају право на регресирање дела трошкова складиштења у износу од 40%. Списак уписаних,односно брисаних јавних складишта ...

Read More »

Нови списак јавних складишта

На основу члана 11. Закона о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник РС”, број 41/09), Министар пољопривреде и заштите животне средине утврђује нови списак јавних складишта на територији Р. Србије. Овим списком замењује се Списак уписаних односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 40/14). Нови списак јавних складишта можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде утврдио је списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта. Списак је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 40/14 од 11. априла 2014. год.Овим списком замењује се списак уписаних односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 69/13).

Read More »

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима прописано је кроз Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима који је објављен у  „Службеном гласнику РС”, број 61/13. Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (у даљем тексту: право ...

Read More »