Home » Сточарство » Тов јунади, јагњади и свиња

Тов јунади, јагњади и свиња

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја. Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 10.000 грла товних свиња(измењени правилник је објављен у ,,Службеном гласнику ...

Read More »