Home » Сточарство » Тов јунади, јагњади и свиња

Тов јунади, јагњади и свиња

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради објављен је у Службеном гласнику РС, број 111/15 од 29. децембра 2015. године. Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и ...

Read More »

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Правилник о подстицајима  за тов јунади, свиња, јагњади и јаради објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 50/15 од 9. јуна 2015. године. Право на коришћење подстицаја у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству ...

Read More »

Измена правилника о подстицајима за тов јунади, свиња и јагњади

Правилник о изменама правилника  о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 42/14 од 23. априла 2014.године. Изменом правилника дефинисан је: нови образац за подношење подстицаја за тов, нови образац пријемнице и смањена је документација која се подноси уз захтев(копије пасоша и извод из централне базе регистра ...

Read More »

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади прописано је правилником о начину за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади. Право на подстицаје има: правно лице, предузетник и физичко лице Захтев за  подстицаје за тов јунади подноси се за сваку календарску годину до 31. јануара наредне календарске године. Уз захтев се подноси: копија пасоша за говеда ...

Read More »