Home » Кредити » Гаранцијски фонд АПВ » Кредит за монтажне силосе

Кредит за монтажне силосе

Гаранције за обезбеђење дугорочних кредита за монтажне силосе Гаранцијског фонда АП Војводине

Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, у циљу повећања складишних капацитета, стварања услова за повећање обима и квалитета пољопривредне производње, степена конкурентности и повећањa извоза. По овом конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију силоса, као и набавку пратеће опреме ...

Read More »