Уредбе

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 2017. години

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 2017, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 101/17 од 10. новембра 2017. године. Уредбу можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 2017, објављена је у Службеном гласнику РС”, број 88/17 од 29. септембара 2017. године. Уредбу можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Министарство пољопривреде и заштите животне средине- право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на период од 30 година. Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, објављује Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије и документацији која ...

Read More »

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, објављена је у  „Службеном гласнику РС”, број 8/17 од 3. фебруара 2017. године. Овом уредбом прописује се за буџетску 2017. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју  у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о ...

Read More »

Уредба о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години

Влада Републике Србије, донела је Уредбу о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години. Измена Уредбе, објављена је  у „Службеном гласнику РС”, број 93/16 од 18. новембра 2016. године. Измену Уредбе, можете преузети у прилогу текста.   Извор: МПЗЖС  

Read More »

Уредба о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на период до 30 година

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, донело је Уредбу о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз зајтев за остваривање права првенства закупа. Ова уредба објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 56/16 од 15. јуна 2016. године. Право првенства закупа пољопривредног земљишта ...

Read More »

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години

Уредбом Владе Србије о расподели подстицаја у пољопривреди у 2016. субвенције за ратарску производњу смањене су на 4.000 динара по хектару. Уредбом ће 2.000 динара по хектару бити основни подстицај за биљну производњу и 2.000 динара по хектару регрес за ђубриво. Субвенције за ратарску производњу по хектару у 2015. биле су 12.000 динара, од којих је 6.000 динара било у ...

Read More »

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015-ој години

Овом уредбом прописује се за буџетску 2015. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју , у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину. Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја  исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за: 1) ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку минералног ђубрива за поплављена подручја у 2014-ој години

Влада Републике Србије овом уредбом утврђује  државни програм помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива. Државни програм помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива се односи на обнову пољопривредних површина на којима је извршена поновна сетва кукуруза и соје на подручјима која су уништена или оштећена услед дејства поплава, доделом бесповратних новчаних средстава за набавку ...

Read More »

Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину

Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2014. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди и подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца (у даљем тексту: саветодавaц), развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као ...

Read More »