Home » Остали подстицаји » Салашарски туризам

Салашарски туризам

МТТ: Кредити са 1% камате за пољопривредна газдинства која се баве туризмом

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2017. години. Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму. Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање ...

Read More »

УАП: Конкурс за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности  на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то: подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у ...

Read More »

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Министар пољопривреде и заштите животне средине, донео је Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима. Oвај правилник објављен је у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, број 67/16 од 5. августа 2016. године. Овим правилником ближe се прoписуjу врсте подстицајa за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, услови, начин и образац пријаве за ...

Read More »

МПЗЖС: Конкурс за подршку унапређењу непољопривредних активности на селу

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 81/13. Подстицаји се остварују на основу конкурса који објављује Управа за аграрна плаћања. Субвенције обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то: ...

Read More »

АП Војводина:Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима  са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву. Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 68.000.000,00 динара. Учесници Конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара. Право ...

Read More »

До 1,000,000.00 динара бесповратних средстава за куповину куће на селу

Покрајински завод за равноправност полова објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.  Под сеоским кућама, сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта и приградских насеља. Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 40.000.000,00 ...

Read More »

Подстицајна средства за сеоски туризам и старе занате Министарства пољопривреде

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то: Програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству; Програму  за  подршку  инвестицијама  за  набавку  опреме  за  бављење ...

Read More »

Субвенције за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 81/13. Субвенције обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то: програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку ...

Read More »