Home » Кредити » Гаранцијски фонд АПВ

Гаранцијски фонд АПВ

Гаранцијски фонд АПВ: Гаранције за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове опреме за производњу и прераду

Гаранцијски фонд АП Војводине објавио је конкурс  за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и земљорадничким задругама. Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и земљорадничким задругама која послују најмање три године, ради обезбеђења недостајућих ...

Read More »

Гаранцијски фонд АПВ: Подршка енергетској ефикасности

Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и регистрованим пољопривредним газдинствима, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава за финансирање набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење oбновљивих извора енергије. Право учешћа на конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa), предузетници и регистрована пољопривредна газдинства, који испуњавају следеће услове: Привреднa ...

Read More »

Кредит за куповину пољопривредне механизације и опреме Гаранцијског фонда АП Војводине

Гаранције за кредит за куповину пољопривредне механизације и опреме  могу се остварити по конкурсу Гаранцијског фонда АПВ . Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, под повољнијим условима у односу на тржишне, а које су намењене за кредитирање физичких лица – пољопривредника који су носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава са ...

Read More »

Кредит за куповину пољопривредног земљишта Гаранцијског фонда АП Војводине

Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта расписује Гаранцијски фонд АПВ. Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, намењеној кредитирању куповине пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних поседа. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, који ...

Read More »

Гаранције за обезбеђење дугорочних кредита за монтажне силосе Гаранцијског фонда АП Војводине

Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине (у даљем тексту: Фонд) је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, у циљу повећања складишних капацитета, стварања услова за повећање обима и квалитета пољопривредне производње, степена конкурентности и повећањa извоза. По овом конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију силоса, као и набавку пратеће опреме ...

Read More »