Home » Кредити » Гаранцијски фонд АПВ » Гаранције за кредите намењене куповини опреме за прераду,туризам и производне услуге

Гаранције за кредите намењене куповини опреме за прераду,туризам и производне услуге

Гаранцијски фонд АПВ: Гаранције за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове опреме за производњу и прераду

Гаранцијски фонд АП Војводине објавио је конкурс  за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и земљорадничким задругама. Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних банака, привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и земљорадничким задругама која послују најмање три године, ради обезбеђења недостајућих ...

Read More »