Home » Остали подстицаји » Одржавање манифестација

Одржавање манифестација

Субвенције за промотивне активности у пољопривреди

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 72 од 26. јула 2017. године) Подстицаји обухватају: 1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије; 2) подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години. Предмет конкурса јeсте додела средстава којима ће се организовање традиционалних манифестација у 2017. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту. Средства су намењена за: ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за одржавање манифестација и стручних скупова у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс чији је циљ  додела бесповратних средстава којима ће се суфинансирати организовање традиционалних манифестација у 2016. години, на територији АП Војводине, у циљу јачања и подизања капацитета руралне средине, повезивање пољопривредника, промоција руралне средине и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту. Укупан износ средстава намењен за подршку организаторима традиционалних манифестација износи ...

Read More »

Суботица: Бесповратна средства за пољопривреду и рурални развој у 2016-ој години

Град Суботица, објавила је следеће јавне позиве за конкурсе: Јавни конкурс за организовање манифестација од посебног значаја за Град у 2016. години-рок за подношење пријаве је 29.1.2016. године. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција и набавке опреме пољопривредних произвођача на територији Града Суботице који су у органском статусу или у процесу добијања сертификата у органској производњи–  конкурс је отворен ...

Read More »

АПВ: Конкурс за унапређење рада удружења одгајивача стоке у 2015. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен удружењима одгајивача стоке на територији АП Војводине.Циљ конкурса јесте унапређeње рада удружења одгајивача стоке у 2015. години.     Суфинансирање и рефундирање дела трошкова за унапређење рада удружења одгајивача стоке у 2015. години, врши се за: едукацију, разне манифестације, посете другим удружењима, размене искустава у области сточарства, израду пропагандних материјала ...

Read More »

Бесповратна средства за одржавање традиционалних манифестација у АП Војводини у 2015. години

Конкурс је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Предмет конкурса јe додела средстава којима ће се суфинансирати организовање традиционалних манифестација у 2015. години, на територији АП Војводине, с циљем јачања и подизања капацитета руралне средине, повезивања пољопривредника, промоције руралне средине и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту. Укупан износ средстава намењен за подршку организаторима манифестација износи 25.000.000,00 динара. Корисници подстицајних средстава могу ...

Read More »

Бесповратна средства за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини у 2015.години

Конкурс је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Циљ конкурса јесте да учесници и излагачи стоке обезбеђују континуитет производње и одржавају традицију неговања, развоја и очувања сточарства одржавањем локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини. Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини укупно износе 2.500.000,00 динара. Предвиђена расподела средстава за организовање изложби ...

Read More »

Општина Алибунар-бесповратна средства за удружења

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину износи 2.000.000,00 динара. Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије Општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2015. годину за следеће области: Активности Локалних акционих група (ЛАГ) – јачање сарадње између ...

Read More »

Бесповратна средства за организоване изложбе стоке на територији АП Војводине у 2014-ој години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за расподелу бесповратних средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину. Бесповратна средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини укупно износе 2.000.000,00 динара. Право на подношење пријаве за коришћење ових бесповратних средстава имају удружења грађана – организатори изложби стоке, чије се ...

Read More »

Бесповратна средства за удружења одгајивача стоке на територији АП Војводине у 2014-ој години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за  суфинансирање и рефундирање дела трошкова унапређења рада удружења одгајивача стоке у АП Војводини за 2014. годину.Укупна средства за ову намену  износе 4.000.000,00 динара. Расподела предвиђених средства вршиће се за унапређењa рада удружења одгајивача стоке, чије се седиште налази на територији АП Војводине и која су у систему Пољопривредних стручних служби (Регионалних одгајивачких организација). Средства ...

Read More »