Home » Вести » Субвенције за промотивне активности у пољопривреди

Субвенције за промотивне активности у пољопривреди

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

(,,Службени гласник РС”, број 72 од 26. јула 2017. године)

Подстицаји обухватају:

1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;

2) подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;

3) подстицај за учешће, односно излагање пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја у иностранству;

4) подстицај за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије.

Право на подстицаје остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице;

4) правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења;

5) јединица локалне самоуправе;

6) образовна установа;

7) научноистраживачка установа.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% oд вредности реализованих трошкова  умањених за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од 10. августа до 31. октобра 2017. године у Управу за аграрна плаћања.

Правилник можете преузети у прилогу текста.