Home » Вести » Бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводини у 2019. години

Бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводини у 2019. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 250.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 90% укупно прихватљивих трошкова.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1.500.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави јесте 500.000,00 динара.

Право на подстицаје остварују физичка лица старија од 18 година и физичка лица која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након, 01.01.2019. године или ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава до дана закључења уговора.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 22.04.2019. године.

Пре него што одлучите да поднесете пријаву на конкурс, погледајте колико бодова имате:

Комлетан текст конкурса као и остале неопходне формуларе, можете преузети у прилогу текста.

 

Извор: ПСПВШ