Home » Презентације и алати » Алати » Финансијски приручник биљне производње

Финансијски приручник биљне производње

Финансијски приручник биљне производње

Финансијски приручник биљне производње намењен је индивидуалном пољопривреднику за вођење евиденције о ратарској и повртарској производњи. Финансијски приручник биљне производње омогућава једноставан унос и анализу података о примењим агротехничким мерама, утрошеним средствима и оствареним приходима у периоду четири године. На основу података унетих у Финансијски приручник биљне производње, индивидуални произвођач може да сагледа и побољша производњу на својим парцелама. Препорука је да се подаци у ...

Read More »