Home » Сточарство

Сточарство

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 20/18 од 16. марта 2018. године) Право на подстицаје имају: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање: три квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава, а за подручја ...

Read More »

Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње 15.априла

Правилник о измени правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РСˮ, број 20 од 16. марта 2018. године) Право на подстицаје има: Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Минималан број кошница износи најмање 30, а највише 200 кошница пчела. Термин за подношење захтева за подстицаје по ...

Read More »

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја. Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 10.000 грла товних свиња(измењени правилник је објављен у ,,Службеном гласнику ...

Read More »

Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу

  Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максималан износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере. Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за: премију за млеко произведено методом ...

Read More »

Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Правилник о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена (Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 110/17 од 6. децембра 2017. године) Овим правилником ближe се прoписуjе подстицај за подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена, услови, начин остваривања права на подстицај, ...

Read More »

Правилник о подстицајима у сточарству за краве дојиље

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 46/15 од 28. маја 2015. године. Подстицаји се остварују за краве дојиље старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана и блонд аквитен Подстицаји се могу остварити и за мелезиме наведених товних раса, које припадају стаду намењеном за узгој ...

Read More »

Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов. Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »