Home » Сточарство

Сточарство

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 26/17 од 20. марта 2017. године. Право на подстицаје имају: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање: две квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава; две квалитетне приплодне ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за инвестиције у пчеларство у 2017. години

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 15.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку ...

Read More »

АПВ: Конкурс за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2016-ој години

Покрaјински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АПВ у 2016. години у укупном износу од 60.000.000,00 динара. Средства ће се користи  за: спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству; пословима контроле спровођења програма. Конкурс је отворен до ...

Read More »

Измена правилника за регресирање осигурања усева, плодова и животиња

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 48/16 од 25. маја 2016. године) У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РС”, брoj 48/13), у члану 2. став 2. речи: ,,у износу од 40% од висине премије осигурања” замењују се речима: ,,у проценту који ...

Read More »

Правилник о измени правилника за остваривање права на подстицаје у пчеларству по кошници пчела

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у  ,,Службеном гласнику РС”, број 14/2016 од 22. фебруара 2016. године одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница по новом измењеном правилнику сада износи 20. Термин од ...

Read More »

Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за пчеларство дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу Министарства пољопривреде. Списак опреме за коју се могу остварити бесповратна средства: Кошнице Сатне основе произведене од пчелињег воска Центрифуге Електрични отклапач саћа Каде за отклапање саћа Електричне пумпе и пунилице за мед Прохромска амбалажа за мед Топионици за восак Електрични декристализатор Аутоматски сто за ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Бесповратна средства се могу добити за: Танкове (базене) за транспорт рибе, Аераторе, Хранилице, Мрежасте алате, Оксиметре, Уређаје за излов рибе, Елеваторе за рибе. Основни услови су да  подносилац захтева за подстицаје: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу ...

Read More »

Субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу. Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала по овом правилнику подразумевају набавку: Јунице, старости од 17 до 27 месеци и расни бикови товних раса старости од 17 до 34 месеци у моменту издавања рачуна о набавци Шиљежице, шиљежани, двиске и двисци старости од 6 до 18 месеци, ...

Read More »

МПЗЖС: Правилник о изменама правилника о подстицајима за органску производњу

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Правилник о изменама правилника о подстицајима за органску производњу. Нови измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

МПЗЖС: Измена правилника за подстицаје очувању генетичких ресурса животиња

Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је  Правилник о изменама правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 28/16 од 15. марта 2016. године. У Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса („Службени гласник РС”, бр. 83/13 и 35/15), у члану 3. тачка 1) мења се и гласи: „1) подолско ...

Read More »