Home » Кредити » Фонд за развој пољопривреде » Кредит за подизање засада воћа

Кредит за подизање засада воћа

Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани за набавка садница лозних калемова, стубова, жице у ...

Read More »

АП Војводина: Кредити за подизање вишегодишњих засада са каматом од 2%

Покрајинског фонда за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа у 2015. години.     Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу. Основне карактеристике кредита: Максималан износ кредита 10.000 евра ...

Read More »

Кредит за подизање засада воћа Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин: Максималан износ кредита ...

Read More »