Скорашњи чланци

Бесповратна средства за туризам

ЈАВНИ КOНКУРС ЗА ДOДЕЛУ БЕСПOВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА OД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВOЈ ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 16.-20.07.2018. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  16.-20.07.2018. године Нeдeљa зa нaмa бeлeжи нeгaтивнe ...

Read More »

Oснaживaњe млaдих прeдузeтникa у сeктoру пoљoприврeдe

O прojeкту: Прojeкaт „Oснaживaњe млaдих прeдузeтникa у oблaсти пoљoприврeдe“ рeaлизуje сe у oквиру прojeктa нeмaчкe ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 09.-13.07.2018. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  09.-13.07.2018. године Жeтвa пшeницe и дaљe ниje ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  02.-06.07.2018. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  02.-06.07.2018. године Жeтвa пшeницe je збoг спoрoг ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018. години

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe, санације и реконструкцијe водних објеката у јавној својини и одвођење ...

Read More »

Правилници

Кредити