Home » Вести » Конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2017 години

Конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2017 години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2017. години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким  и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 40.000 евра,
  2. рок отплате 12 месеци,
  3. грејс период у трајању од 12 месеци , за време грејс периода  не обрачунава се интеркаларна камата,
  4. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 ратe),
  5. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу  којег буде одабрао учесник конкурса.

Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

Детаљније о конкурсу можете прочитати ОВДЕ.