Home » Остали подстицаји » Подстицаји за младе пољопривреднике

Подстицаји за младе пољопривреднике

Бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводини у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:  1) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника; 2) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне сточарске производње ...

Read More »

Конкурс за доделу до 1.200.000 динара младим пољопривредницима у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна, расписује конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2017 години. Врсте програма и подстицаја  Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз ...

Read More »

Подстицајна средства за младе пољопривреднике

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, покренуло је нови програм субвенционисања младих пољопривредника. Подстицаји обухватају подршку програмима и то: 1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника 2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих ...

Read More »