Home » Сточарство » Премија за млеко

Премија за млеко

Измена правилника о подстицајима за премију за млеко

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, донео је Правилник о изменама и допуни  правилника о условима, начину и обрасцу захтева  за остваривање права на премију за млеко. Измена правилника објављена у „Службеном гласнику РС”, број 36/14 од 28. марта 2014.г.

Read More »

Премија за млеко

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко (у даљем тексту: премија). Право на коришћење премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди (у даљем тексту: закон), има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко (у даљем тексту: испоручилац ...

Read More »