Home » Сточарство » Производња конзумне рибе

Производња конзумне рибе

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Бесповратна средства се могу добити за: Танкове (базене) за транспорт рибе, Аераторе, Хранилице, Мрежасте алате, Оксиметре, Уређаје за излов рибе, Елеваторе за рибе. Основни услови су да  подносилац захтева за подстицаје: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу ...

Read More »

Измена правилника за подстицаје у производњи конзумне рибе

Правилник о изменама правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 44/14 од 26. априла 2014. годинe. Промене се односе на следеће: уз захтев  за произведену конзумну рибу подноси се не само копија отпремнице као до сада него могу да се поднесу и  доставнице или пријемнице копија уверења ...

Read More »

Субвенције за производњу конзумне рибе

(„Службени гласник РС”, број 61/13.,измене и допуне објављене су у  „Службеном гласнику РС”, број 44/14 од 26. априла 2014. годинe.) Право на подстицаје има : Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Уколико су испуњени услови прописани Законом о подстицајима, подстицаје се остварују за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који ...

Read More »