Home » Сточарство » Производња конзумне рибе

Производња конзумне рибе

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Измена правилника за подстицаје у производњи конзумне рибе

Правилник о изменама правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 44/14 од 26. априла 2014. годинe. Промене се односе на следеће: уз захтев  за произведену конзумну рибу подноси се не само копија отпремнице као до сада него могу да се поднесу и  доставнице или пријемнице копија уверења ...

Read More »

Субвенције за производњу конзумне рибе

(„Службени гласник РС”, број 61/13.,измене и допуне објављене су у  „Службеном гласнику РС”, број 44/14 од 26. априла 2014. годинe.) Право на подстицаје има : Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Уколико су испуњени услови прописани Законом о подстицајима, подстицаје се остварују за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који ...

Read More »