Home » Захтеви за субвенције Министарства пољопривреде

Захтеви за субвенције Министарства пољопривреде

grb srbije

Захтеви за подстицајна средства Министарства пољопривреде и

заштите животне средине

Последњи пут ажурирано 06.01.2018. године

 

Шифарник биљних култира и животиња које се гаје на пољопривредном газдинству

Захтев за подстицајна средства за тракторе преко националног програма из 2017. године

Захтев за подстицајна средства за тракторе преко IPARD II програма у 2018. години

 

 

 

Захтев за подстицајна средства за прикључну механизацију и опрему преко IPARD II програма у 2018. години

 

 

 

 

subvencije

 

 

 

 

регресирање ђубрива

 

 

 

 

junad(6)

 

 

 

 

Захтев за субвенционисање това свиња

 

 

 

 

533px-Sheep_Stodmarsh_6

 

 

 

 

тов јаради

 

 

 

 

 

oznaka-org-proizvoda

 

 

 

 

припрема сточне хране

 

 

 

 

шишање оваца

 

 

 

 

Подстицаји за набавку квалитетних приплодних грла

 

 

 

 

кошнице пчела

 

 

 

 

Стајњак

 

 

 

 

објекти за сточарство

 

 

 

 

рибњаци

 

 

 

 

заштита биља

 

 

 

 

наводњавање

 

 

 

 

конзумна риба

 

 

 

 

Подолско говече

 

 

 

 

стандарди и сертификација

 

 

 

 

органско сточарство

 

 

 

 

прерада млека

 

 

 

 

 

прерада грожђа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрема у пчеларству

 

 

 

 

припрема производа

 

 

 

 

хладњаче

 

 

 

 

прерада воћа и поврћа

 

 

 

 

 

млеко

 

 

 

 

осигурање у пољопривреди

 

 

 

 

 

субвенције за сеоски туризам

 

 

 

 

органско сточарстсво

 

 

 

 

силоси

 

 

 

 

Пластеници

 

 

 

 

сејалица

 

 

 

 

Компензациони фонд

 

 

 

 

субвенције за краве дојиље

 

 

 

 

Захтев за подстицаје за подизање вишегодишњих засада

 

 

 

 

 

Сертификација и клонска селекција