Скорашњи чланци

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени ...

Read More »

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени ...

Read More »

Анализа производно-економских резултата пословања привредних субјеката из области пољопривреде и прехрамбене индустрије АП Војводине

Носилац пројекта:  Пољопривредни факултет Нови Сад – Департман за економику пољопривреде и социологију села, Трг Д. ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 07.04.-13.04.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  07.04.-13.04.2017. године Tргoвaњe нa Прoдуктнoj бeрзи тoкoм ...

Read More »

Правилници

Кредити