Home » Uncategorized

Uncategorized

Општина Чајетина: Програм мера подршке за пољопривреду и рурални развој за 2017. годину

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину. Детаљније информације прочитајте у прилогу. Шест јавних позива за подношење захтева за подстицаје, можете пронаћи ОВДЕ. Извор: Златиборски Еко Аграр

Read More »

ПСПВШ: Конкурс за бесповратна средства намењена средњим пољопривредним школама

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе кроз набавку опреме. Средства се додељују као подршка средњим пољопривредним школама с територије АП Војводинe за интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз набавку опреме, а с циљем осавремењивања наставе у средњим пољопривредним школама. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу ...

Read More »

Општина Рума: Јавни позив за банке

Општина Рума, објавила је јавни позив за  банке које су заинтересоване за краткорочно кредитирање физичких лица – носиоца активног пољопривредног газдинства са територије општине Рума, за набавку обртних средстава (репроматеријал, средства за заштиту биља, гориво, куповину стоке, резервних делова и друго), уз учешће Општине Рума у субвенционисању дела камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања. Заинтересоване банке морају испуњавати следеће ...

Read More »