Home » Вести » АПВ: Бесповратна средства за противградне мреже,ограду за засад и системе против смрзавања у 2017. години

АПВ: Бесповратна средства за противградне мреже,ограду за засад и системе против смрзавања у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за  доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за противградну заштиту са наслоном за воћарску и виноградарску  производњу.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 124.776.625,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупне вредности инвестиције( физичка лица и предузетнике) ако је инвестиција:

 1. на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди(маргинална насеља)
 2. лица млађа од 40 година и за
 3. жене

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 10.000.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

Набавку елемената система за противградну заштиту с наслоном за воћарску производњу на површини од 0,5 хектара до 10 хектара (јабучасто, коштуњаво и језграсто воће)

 1. Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 800.000,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 8.000.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке је до 880.000,00 динара по хектару, односно до 8.800.000,00 динара за десет хектара.

Набавка елемената система за противградну заштиту (без наслона – стубова) за воћарску производњу на површини од 0,5 хектара до 10 хектара (јабучасто, коштуњаво и језграсто воће)

 1. Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 480.000,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 4.800.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке јесте до 530.000,00 динара по хектару, односно до 5.300.000,00 динара за десет хектара.

Набавка елемената система за противградну заштиту с наслоном за воћарску производњу на површини од 0,5 хектара до 10 хектара (јагодичасто, бобичасто воће и винову лозу)

 1. Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 696.000,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 6.960.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке је до 765.000,00 динара по хектару, односно до 7.650.000,00 динара за десет хектара.

Набавка елемената система за противградну заштиту (без наслона – стубова) за воћарску производњу на површини од 0,5 хектара до 10 хектара (јагодичасто, бобичасто воће и винову лозу)

 1. Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 378.000,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 3.780.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке је до 415.000,00 динара по хектару, односно до 4.150.000,00 динара за десет хектара.

Набавка стубова за подизање засада на површини од 0,5 хектара до 10 хектара

 1. Максимални износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише 330.000,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 3.300.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке је до 363.000,00 динара по хектару.

Набавку жица за ограђивање парцела

 1. Максимални износ бесповратних средстава за набавку поцинковане жице за ограду по једном хектару површине износе највише 87.000,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 870.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке је до 95.700,00 динара по хектару.

Набавку стубова за ограду

 1. Максимални износ бесповратних средстава за набавку стубова за ограду по једном хектару површине износе највише 76.800,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 768.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке је до 84.500,00 динара по хектару.

Набавку система против смрзавања „anti-frost“

 1. Максимални износ бесповратних средстава за набавку анти фрост система по једном хектару површине износе највише 370.000,00 динара, а максимално до десет хектара, односно до 3.700.000,00 динара.
 2. У случају да је подносилац пријаве физичко лице и предузетник, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене – максимални износ подршке је до 407.000,00 динара по хектару, односно до 4.070.000,00 динара.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву која може да обухвати више тачака, али максимално до 10.000.000,00 динара.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2017. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2017.године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се  у активном статусу, и то:

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво,
– земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је
разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017. године.

Корисник средстава по конкурсу објављеном 04.03.2017.године, не може бити корисник средстава по овом конкурсу.

Комплетан текст конкурса,можете преузети у прилогу текста.

 

 

 

 

Извор: ПСПВШ