Home » Опрема и механизација » Набавка нових прикључних машина за сетву, садњу и бербу

Набавка нових прикључних машина за сетву, садњу и бербу

Бесповратна средства за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу и то су: Култиватори, грубери и подривачи, Сејалице, садилице и вадилице, Расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 l, Ваљкови за постсетвену обраду, Наслони за производне засаде воћака (бетонски, метални или дрвени ...

Read More »

Конкурс за механизацију и опрему за произвођачко-прерађивачке капацитете у воћарству који расписује Fruits & Berries

Конкурсом се  уређују  услови и начин коришћења подстицаја мерама руралног развоја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровницу 2014. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски. Подстицаји се одобравају за инвестициjе у набавку прихватљиве нове: 1) механизације за ...

Read More »

Субвенционисање набавке механизације у воћарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у јужној Србији расписали су  конкурс за субвенционисање инвестиција у произвођачко-прерађивачке капацитете у вези засада воћа и то : вишње трешње шљиве јагоде малине купине боровнице Конкурс се спроводи у 2014. години на територији пет округа у Јужној Србији: нишавски топлички пиротски јабланички и пчињски Подстицаји се одобравају за инвестициjе у ...

Read More »

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Сејалице, садилице и вадилице, (2) Механизација за ситњење и скупљање остатака после резидбе, (3) Тресачи или други берачи воћа, (4) ...

Read More »