Home » Опрема и механизација » Набавка нових прикључних машина за сетву, садњу и бербу

Набавка нових прикључних машина за сетву, садњу и бербу

Бесповратна средства за набавку нових прикључних машина и опреме за обраду земљишта, прихрањивање, ђубрење, сетву, садњу, бербу и транспорт Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Сејалице, садилице и вадилице, (2) Механизација за ситњење и скупљање остатака после резидбе, (3) Тресачи или други берачи воћа, (4) ...

Read More »