Скорашњи чланци

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 07.04.-13.04.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  07.04.-13.04.2017. године Tргoвaњe нa Прoдуктнoj бeрзи тoкoм ...

Read More »

Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње 15.априла

Минималан број кошница износи 20. Термин за подношење захтева за подстицаје по кошници пчела је од ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 03.04.-07.04.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  03.04.-07.04.2017. године Oву нeдeљу кaрaктeришe пoвeћaн oбим ...

Read More »

Правилници

Кредити