Home » Вести » Кредит за набавку квалитетних приплодних и товних грла са каматом од 1.5% у 2017. години

Кредит за набавку квалитетних приплодних и товних грла са каматом од 1.5% у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је  конкурс  за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у :

  1. овчарству,
  2. козарству и
  3. свињарству.

 Кредитна средства се додељују за куповину  приплодних грла оваца, коза, свиња и грла за тов.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –правним и физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 20.000 евра,
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. рок отплате 24 месеца,
  4. грејс период траје 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
  5. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата),

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу односно издаваоцу предрачуна које буде одабрао учесник конкурса.

 

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

Реализација кредита вршиће се у складу са приливом средстава на рачун Фонда.

Конкурс је отворен од 12. марта 2017. године до искоришћења планираних средстава за ту намену. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

 

Текст конкурса и пријаву можете преузети ОВДЕ.