Home » Вести » Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације у 2017. години

Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне). 

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима- физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  1. Кредитираће се набавка погонске и прикључне механизације
  2. Максималан износ кредита 40.000 евра
  3. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  4. За погонске машине грејс период у трајању од 6 месеци уз учешће од 20%, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
  5. За прикључне машине грејс период у трајању од од 6 месеци, без учешћа, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
  6. Рок отплате кредита 60 месеци,
  7. Отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу механизације коју буде одабрао учесник конкурса.

Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност производња и продаја пољопривредне механизације.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача механизације и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Кредит ће се реализовати у складу са планираним средствима.

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

Детаљније о конкурсу можете прочитати ОВДЕ.