Home » Вести » Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2017. години

Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање и бушење бунара.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  1. Максималан износ кредита 40.000 евра
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра
  3. грејс период у трајању од 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата
  4. рок отплате кредита 30 месеци
  5. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 6 рата)

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност производња и продаја система и опреме за наводњавање.

Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за наводњавање и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом, као и учесници конкурса који до сада нису користили кредите Фонда.

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

Детаљније о конкурсу можете прочитати ОВДЕ.