Home » Tag Archives: кредити за наводњавање

Tag Archives: кредити за наводњавање

Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање и бушење бунара. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, ...

Read More »

Кредити за наводњавање са каматом од 1%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање и бушење бунара. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом ...

Read More »

АП Војводина:Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање са каматом од 1%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање. ...

Read More »

Фонд за развој пољопривреде: 528 захтева за пољопривредне кредите

Покрајински фонд за развој пољоприврде из Новог Сада, објавио је списак апликаната на конкурс за доделу  пољопривредних кредита  који је фонд расписао у фебруару, а који се завршио 16. марта 2015-те године. Укупно је на конкурсу поднето 528 захтева за пољопривредне кредите. Највише интересовања је било  за пољопривредну механизацију, укупно 308, док је најмање интересовање изражено за кредите за противградне мреже, ...

Read More »

Кредит за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години са 1% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, ...

Read More »

АП Војводина- Отварају се кредитне линије за пољопривреду са каматом од 1-2%

Нови Сад-Пoкрajински фoнд зa рaзвoj пoљoприврeдe рaсписaћe 15. фeбруaрa пeт прoлeћних крeдитних линиja нaмeњeних зa пoљoприврeду и стoчaрствo, зa кoje су плaнирaнa срeдствa oд 2,5 милиoнa eврa, уз гoдишњe кaмaтe oд jeдaн и двa oдстo. Кaкo je  нajaвљeнo у тoм фoнду, крeдити ћe бити нaмeњeни зa : нaбaвку систeмa зa нaвoдњaвaњe, пoгoнску и прикључну пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, стaклeникe и плaстeникe, прoтивгрaднe ...

Read More »