Home » Вести » Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. години

Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2017. години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани за набавка садница лозних калемова, стубова, жице у виноградарству, као и набавку садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодичастог са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  1. Максималан износ кредита 40.000 евра
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. грејс период у трајању од 36 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата       рок отплате кредита 36 месеци
  4. отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 7 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу.

Кредити ће се одобравти по пристиглим пријавама све до утрошка средстава планираних конкурсом.

Детаљније о конкурсу можете прочитати ОВДЕ.