Home » Вести » Град Крагујевац: 5,2 милиона динара за развој пољопривреде у 2017. години

Град Крагујевац: 5,2 милиона динара за развој пољопривреде у 2017. години

Градско веће на данашњој седници донело је одлуку о објављивању три јавна позива за доделу подстицајних средстава намењених регистрованим пољопривредним домаћинствима на територији града Крагујевца.

Подстицајна средства у укупуном износу до 600 000 динара опредељена су за набавку преносне опреме за мужу. Максималан износ по овом основу не може бити већи од 50 000 динара по домаћинству, уз обавезу да корисник подстицајних средстава купљену опрему не сме отуђити у периоду од три године од дана преноса средстава.

Други јавни позив односи се на доделу подстицајних средстава за набавку нове прикључне механизације у износу до 3,6 милиона динара. Подстицајна средства одобравају се до 40 посто од износа на достављеном рачуну при чему максималан износ по овом основу не може бити већи од 60 000 динара по домаћинству. Корисници подстицајних средстава по овом основу купљену механизацију не могу отуђити у периоду до пет година.

Градско веће донело је одлуку и о објављивању јавног позива за доделу подстицајних средстава за набавку садног материјала воћа у укупном износу до милион динара. Средства су намењена за набавку садног метријала за површину под засадом воћа већу од 0,25 хектара и за засаде винове лозе од 0,20 до 0,50 хекара. Подстицајна средства су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу до 50 посто по достављеном рачуну, односно до 50 000 динара по домаћинству.

Сви јавни позиви биће објављени на званичној интернет страници града www.kragujevac.rs и месним канцеларијама на сеоском подручју.

Извор: Agronews