Home » Вести » Подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа

Подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 88/17 од 29. септембра 2017. године)

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству и то:

1) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду млека и маркетинг, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду млека и маркетинг у сектору прераде млека

2) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду меса и маркетинг, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду меса и маркетинг у сектору прераде меса

3) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг воћа, поврћа и грожђа, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду воћа, поврћа и грожђа, укључујући и производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и маркетинг у сектору прераде воћа, поврћа и грожђа

4) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг уљаних култура: соја, уљана тиква, сунцокрет, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду уљаних култура и маркетинг у сектору прераде уљаних култура

5) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља у сектору прераде гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља    6) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг пчелињих производа, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду пчелињих производа и маркетинг у сектору прераде пчелињих производа

7) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг гајених врста гљива: шампињона, буковача и шитаке, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду гајених врста гљива и маркетинг у сектору прераде гајених врста гљива

8) подстицаји програму подршке за инвестиције у прераду и маркетинг плодова сакупљених из природе, и то кроз инвестиције у изградњу објеката и набавку опреме у објектима за прераду плодова сакупљених из природе и маркетинг у сектору прераде плодова сакупљених из природе

Подстицаји за инвестиције у прераду млека обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење млека са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека;

3) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

4) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

5) маркетинг производа.

Подстицаји за инвестиције у прераду меса обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење меса са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме за омамљивање, клање и обраду трупова;

3) набавку опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи;

4) набавку опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса;

5) набавку опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса;

6) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

7) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку опреме за дезинфекцију радника;

9) маркетинг производа.

                 

Подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење воћа, поврћа и грожђа и дегустационих сала за вина са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа;

5) набавку опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа;

6) набавку опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале;

7) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку опреме за дезинфекцију радника;

9) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

10) маркетинг производа.

        

Подстицаји за инвестиције у прераду уљаних култура обухватају:

1) изградњу објеката за пријем, чишћење, сушење, складиштење, прераду и паковање уљаних култура са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура;

3) набавку опреме и уређаја за физичку рафинацију уљаних култура;

4) набавку опреме за пуњење и паковање уља;

5) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

6) набавку опреме за дезинфекцију радника;

7) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

8) маркетинг производа.

Подстицаји за инвестиције у прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља са припадајућом унутрашњом и спољном  инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за дестилацију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

5) набавку опреме и уређаја за екстракцију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

6) набавку опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа;

7) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

8) набавку опреме за дезинфекцију радника;

9) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

10) маркетинг производа.

Подстицаји за инвестиције у прераду пчелињих производа обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за прераду пчелињих производа;

3) набавку опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа;

4) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

5) набавку опреме за дезинфекцију радника;

6) набавку лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

7) маркетинг производа.

Подстицаји за инвестиције у прераду гајених врста гљива: шампињона, буковача и шитаке, обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење гајених врста гљива са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за замрзавање гајених врста гљива, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа;

5) набавку опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање гајених врста гљива, као и њихових производа;

6) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

7) набавку опреме за дезинфекцију радника;

8) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

9) маркетинг производа.

           

Подстицаји за инвестиције у прераду плодова сакупљених из природе обухватају:

1) изградњу објеката за прераду, паковање и складиштење плодова сакупљених из природе са припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром;

2) набавку опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из природе, као и њихових производа;

3) набавку опреме и уређаја за замрзавање плодова сакупљених из природе, као и њихових производа;

4) набавку опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа;

5) набавку опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање плодова сакупљених из природе, као и њихових производа;

6) набавку опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије;

7) набавку опреме за дезинфекцију радника;

8) набавку нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона;

9) маркетинг производа.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

2) предузетник;

3) средња школа;

4) научноистраживачка организација у области пољопривреде;

5) привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа.

Предузетник,средња школа и привредно друштво(само за производњу и прераду грожђа)  може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Средња школа може остварити право на подстицаје ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Привредно друштво, поред напред наведених услова може остварити право на подстицаје и ако:

1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Право на подстицајe остварује лица и субјекти ако:

1) нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја субвенција и кредита;

3) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

4) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

6) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура у сектору производње чији се производи користе за прераду на газдинству;

7) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају животиње чији се производи користе за прераду на газдинству);

8) има дозволу за сакупљање плодова из природе намењених преради на пољопривредном газдинству у складу са законом којим се уређује заштита природе, ако се бави прерадом производа сакупљених из природе;

9) је објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, ако инвестира у грађење објекта;

10) за објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев има дозволу за употребу, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката;

11) је предмет инвестиције везан за прераду одговарајуће врсте производа;

12) су катастарске парцеле које су предмет инвестиције за коју се подноси пријава у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа, закљученог са закуподавцем на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја. Власник једног дела земљишта, доставља сагласност оверену код надлежног органа осталих сувласника земљишта, за извођење радова на предметној инвестицији;

13) непокретности које су предмет закупа (земљиште, објекат) немају уписане друге терете (хипотека, плодоуживање), осим предметног закупа на земљишту;

14) наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, односно изградње објекта;

15) испуњава опште и посебне услове у складу са законом којим се уређује безбедност хране и другим посебним прописима о хигијени и квалитету хране и осигура да је храна коју производи и ставља у промет безбедна;

16) испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне услове у складу са законом којим се уређује ветеринарство за прераду производа анималног порекла;

17) испуњава фитосанитарне, односно опште и посебне услове у складу са законом којим се уређује здравље биља за прераду производа биљног порекла;

18) испуњава опште и посебне услове за прераду воћа и грожђа намењеног за производњу јаких алкохолних пића, у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића;

19) испуњава опште и посебне услове за прераду грожђа намењеног за производњу вина, у складу са законом којим се уређује вино.

Посебни услови

а) Услови за подстицаје за инвестиције у прераду производа анималног порекла и маркетинг

 Лице које испуњава одговарајуће услове и опште услове остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду производа анималног порекла и маркетинг ако има решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова хигијене хране (решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно услова хигијене хране).

б) Услови за подстицаје за инвестиције у прераду производа биљног порекла и маркетинг

 Лице које испуњава одговарајуће услове и опште услове остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду производа биљног порекла и маркетинг, ако је уписано у Централни регистар објеката у складу са прописима којима се уређује безбедност хране (Централни регистар).

Изузетно, лице које испуњава опште услове у складу са овим правилником, остварује право на подстицаје за инвестиције за прераду производа биљног порекла и маркетинг, и то у делу који се односи на производњу вина, односно на производњу јаких алкохолних пића и под условом да је уписано у:

1) Виноградарски регистар и Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино – за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу вина;

2) Регистар произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића – за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу јаких алкохолних пића.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду до 1. новембра текуће године.

Исти подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја.

Захтев може садржати један или више подстицаја, при чему захтев може обухватити једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Уз захтев се доставља:

1) рачун за набавку предметне инвестиције;

2) отпремница за набавку предметне инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то потврду о преносу средстава или извод оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист за извршену набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

5) јединствена царинска исправа, ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

7) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

8) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

9) потврда надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

10) копија плана и извод из катастра непокретности (препис листа непокретности, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности, за објекат који је предмет инвестиције;

11) уговор о закупу или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе, са роком важења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев, а који уговор је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном објекту, ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције;

12) сагласност осталих сувласника земљишта за извођење радова на предметној инвестицији, оверену код надлежног органа уколико је подносилац захтева власник једног дела земљишта;

13) копију решења о испуњености ветеринарско-санитарних услова и услова хигијене хране за подстицаје за инвестиције у прераду производа анималног порекла и маркетинг;

14) копију потврде о упису у Централни регистар за подстицаје за инвестиције у прераду производа биљног порекла и маркетинг;

15) копију решења о упису у Винарски регистар, односно решења о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра за подстицаје за инвестиције за прераду производа биљног порекла и маркетинг, у делу који се односи на производњу вина, односно на производњу јаких алкохолних пића;

16) копију решења о упису у Регистар произвођача јаких алкохолних пића за прихватљиве инвестиције које се односе на производњу јаких алкохолних пића;

17) дозвола за сакупљање плодова из природе намењених преради на пољопривредном газдинству, ако се бави прерадом производа сакупљених из природе.

Ако је предмет инвестиције изградња објекта, уз захтев се доставља и:

1) уговор са овлашћеним извођачем радова;

2) грађевинска књига, односно друга прописана евиденција у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;

3) окончана ситуација за изведене радове;

4) изјава овлашћеног извођача радова и надзорног органа да су врсте и количине материјала из рачунауграђене у објекат који је предмет инвестицијe, ако је подносилац захтева сам извршио набавку материјала;

5) употребна дозвола, односно решење о озакоњењу за објекат који је предмет инвестиције, или доказ да је надлежном органу поднет захтев за издавање употребне дозволе односно решење о озакоњењу објекта, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Ако је подносилац захтева предузетник, средња школа или привредно друштво поред документације из ст. 1. и 2. овог члана уз захтев се доставља и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва.

Ако је подносилац захтева средња школа, уз захтев доставља и акт о мрежи средњих школа и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација, уз захтев подноси и акт да је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Документација из става 1. тач. 1)-5) овог члана треба да буде издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева.

 Документација из става 1. тач. 6)-10) и тач. 13)-17), става 2. тачка 5) и ст. 3-5. овог члана доставља се у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Уверења из члана 21. став 1. тач. 6) и 7) овог правилника и потврде из члана 21. став 1. тач. 8) и 9) и став 3. овог правилника не могу да буду старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

Документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту у коме се налази објекат који је предмет подстицаја, у складу са прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Комплетан текст правилника, списак прихватљивих инвестиција и захтев за подстицаје, можете преузети у прилогу текста.