Home » Закони,правилници,уредбе » Правилници » Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Овим правилником одређују се подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године.

Подручја са отежаним условима рада су другим речима маргинална подручја и за њих важе више стопе када је субвенционисање пољопривреде у питању.

Подстицаји, односно субвенције за маргинална подручја износе минимално 45% од набавке опреме умањене за износ ПДВ-а.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

  1. налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 и преко 500 метара, према подацима Републичког геодетског завода
  2. налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, број 84/15)
  3. имају број запослених мањи од 100 на 1000 становника, према подацима које је објавио Републички завод за статистику у публикацији Општине и региони у Републици Србији из 2015. године.

Комплетан правилник као и списак маргиналних места, можете преузети у прилогу текста.