Home » Закони,правилници,уредбе » Правилници » Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

(Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ број 102/18 од 21. децембра 2018. године)

Подручја са отежаним условима рада су другим речима маргинална подручја и за њих важе више стопе када је субвенционисање пољопривреде у питању.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

  1. налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 и преко 500 м, према подацима Републичког геодетског завода
  2. налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима (,,Службени гласник РСˮ, број 84/15)
  3. налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину (,,Службени гласник РСˮ, број 104/14).

Комплетан правилник као и списак маргиналних места, можете преузети у прилогу текста.