Home » Вести » АП Војводина: Продужен рок за подношење захтева за бесповратна средства за наводњавање
Бесповратна средства за наводњавање у Војводини

АП Војводина: Продужен рок за подношење захтева за бесповратна средства за наводњавање

Грб Војводине

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,продужио је рок за подношење захтева по конкурсу за доделу бесповратних средстава за наводњавање у АП Војводини у 2015. години.

Конкурсом за наводњавање и експлоатацију бунара, утрошено је до сада 270 милиона динара расподељених на 523 корисника.

Обзиром да је интересовање за овај конкурс било највеће, ребалансом буџета обезбеђено је  још додатних 47 милиона динара.

Нови рок је до 30.10.2015.године  или до утрошка средстава опредељених за ову намену.