Home » Tag Archives: субвенције

Tag Archives: субвенције

АПВ: Бесповратна средства за наводњавање у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 105.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. ...

Read More »

Одржана трибина за пољопривреднике у Руми

Одржана прва трибина за пољопривреднике у Руми 02.02.2017. године у препуној сали у ПСС Руми, одржана је трибина за пољопривреднике на којој су присутни пољопривредници могли да се детаљније упознају са : Кретањима на тржишту пољопривредних производа Пословањем преко Продуктне берзе Терминском трговином Кредитним линијама Развојног фонда Војводине и Планом мера подршке пољопривредне политике АП Војводине за  годину Биогасна постројења-пројекат ...

Read More »

Правилник о измени правилника за остваривање права на подстицаје у пчеларству по кошници пчела

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у  ,,Службеном гласнику РС”, број 14/2016 од 22. фебруара 2016. године одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница по новом измењеном правилнику сада износи 20. Термин од ...

Read More »

Управа за аграрна плаћања у Руми

Удружење пољопривредника Општине Рума, организује  трибину за пољопривреднике. Место догађаја: Средња пољопривредна школа „Стеван Петровић Бриле“, Вука Караџића 70, Рума Датум :  12.04.2016. год. Време:   19-21 час Теме о којима ће се говорити су: Аграрна политика Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2016. год. – Жарко Радат, директор Управе за аграрна плаћања Субвенционисани кредити за пољопривреду – Ђорђе Радуловић, директор ...

Read More »

Почела исплата субвенција за 2016. годину

Исплата основних подстицаја у биљној производњи, почела је јуче. Основни подстицаји по хектару износе 2000 динара и довољно је поднети само захтев у Управу за трезор. Пољопривредници који су међу првима поднели захтев за овом врстом директних плаћања до 09.03.2016. године, су међу првима добили подстицаје у овој години. Динамика наставка исплате зависиће од брзине обраде поднетих захтева и прилива ...

Read More »

До 50% бесповратних средстава за куповину нове пољопривредне механизације

Циљ конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.     За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове прикључне механизације и опреме у 2016. години, предвиђен је укупан износ од 5.000.000.00 динара. Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у ...

Read More »

АП Војводина: Продужен рок за подношење захтева за бесповратна средства за наводњавање

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,продужио је рок за подношење захтева по конкурсу за доделу бесповратних средстава за наводњавање у АП Војводини у 2015. години. Конкурсом за наводњавање и експлоатацију бунара, утрошено је до сада 270 милиона динара расподељених на 523 корисника. Обзиром да је интересовање за овај конкурс било највеће, ребалансом буџета обезбеђено је  још додатних 47 милиона динара. ...

Read More »

Занимљивости недеље

Путин уништaвa свe прoизвoдe сa Зaпaдa Руски министaр пoљoприврeдe Aлeксaндaр Tкaчeв прeдлoжиo je дa сe нa цaрини уништe пoљoприврeдни прoизвoди кoje дoлaзe из зeмaљa Зaпaдa. Нaкoн њeгoвoг прeдлoгa кojи je изнeo нa сaстaнку Влaдe, руски прeдсeдник Влaдимир Путин пoзвao je грaничaрe дa уништe пoљoприврeднe прoизвoдe пoд руским eмбaргoм, зaплeњeнe нa грaници, умeстo дa их врaтe у зeмљe пoрeклa кao дo ...

Read More »

Почела предаја захтева за регресирање премије осигурања

Почела предаја захтева за регресирање премије осигурања Захтев за регресирање премије осигурања усева, плодова и животиња, подноси се од 15. јуна до 31 . октобра у Управу за трезор. Захтев се подноси у два примерка. Уз захтев се  подноси  оверена: копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра ...

Read More »

Посебни пројекти у саветодавству на територији АП Војводине

АП Војводина: Посебни пројекти у пољопривредном саветодавству 2014. године Назив пројекта : „Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите облике удруживања у пољопривреди „ Пројекат спроводи: ЗЗ Буђановци Партнер на пројекту: Удружење пољопривредника Општине Рума Трајање пројекта: септембар 2014-март 2015. године. Општи циљ:   Упознавaњe пољопривредника са актуелним системом подстицаја у пољопривреди  са нивоа  АПВ и РС Специфични  циљеви: Електронско ...

Read More »