Home » Остали подстицаји » Локалне самоуправе-општине и градови

Локалне самоуправе-општине и градови

Бесповратна средства за механизацију и вештачко осемењавање

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Циљ конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта. За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава у физичка средства пољопривредних гадинстава у 2017. години, ...

Read More »

Општина Рума: Субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи за 2017.годину.

Позивају се физичка лица, носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Рума, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи (усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња) за 2017.годину. Субвенционишу се трошкови осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 40% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без ...

Read More »

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине Чајетина. Вредност опредељених средстава у буџету је 2.000.000,00 динара. Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави: пријавни ...

Read More »

Општина Горњи Милановац: 50 милиона динара за развој пољопривреде

На основу захтева за давање сагласности на предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац за 2017. годину, које је Општинско веће упутило Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Министарство је дало сагласност на предложене мере за подстицање развоја пољопривреде у општини Горњи Милановац. Буџетом општине Горњи Милановац за 2017. годину, за пољопривреду ...

Read More »

Град Београд субвенционише куповину трактора, опрему за наводњавање,ПГМ и сточарство у 2017. години

Град Београд и у овој години наставља са подстицајима за развој пољопривреде како би субвенцијама олакшао заинтересованим грађанима да се баве овом делатношћу. Расписана су четири конкурса за доделу подстицајних средстава, а реч је о додели субвенција за пољопривредну механизацију, средстава у области пчеларства, сточарства, воћарства и повртарства на теририторији Београда. Према речима Милинка Величковића, в.д. градског секретара за привреду, један ...

Read More »

Субвенционисање опреме за пчеларе и кошница од 80%

Средствима Фонда за развој пољопривреде општине Бач, извршиће се суфинансирање набавке опреме у пчеларству и набавка кошница. Бесповратна средства износе 80% од плаћеног износа инвестиције умањене за износ ПДВ-а. Максималан износ бесповратних средстава по подносиоцу пријаве је 130,000.00 динара. Право да учествују на конкурсу имају: физичка и правна лица. Конкурс је отворен до утрошка средстава или до 20.12.2016. године. Текст ...

Read More »

Пољопривредни кредити са субвенционисањем 80% камате

На основу Програма мера  подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бач за 2016. годину, пољопривредни произвођачи из ове општине у јужнобачком округу имају могућност да користе краткорочне пољопривредне кредите са каматом која се умањује за 80%.     Наиме, општина Бач ће субвенционисати камату у износу од 80% док ће остатак камате од 20% сносити ...

Read More »

До 50% бесповратних средстава за куповину нове пољопривредне механизације

Циљ конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.     За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове прикључне механизације и опреме у 2016. години, предвиђен је укупан износ од 5.000.000.00 динара. Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у ...

Read More »

До 50% бесповратних средстава за пчеларе у Општини Инђија

Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области пчеларства кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке пчелињих друштава и нове опреме за пчеларство у 2016. години на територији општине Инђија.   За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку пчелињих друштавa и нове опреме за пчеларство у 2016. години, предвиђен ...

Read More »

Инђија: Бесповратна средства за набавку опреме за млекарство

Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области сточарства кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за мужу и опреме за хлађење и складиштење млека у 2016. години на територији Општине Инђија. За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове опреме за мужу и опреме за хлађење ...

Read More »