Home » Опрема и механизација » Опрема за наводњавање (page 2)

Опрема за наводњавање

Субвенције за наводњавање у АП Војводини

Субвенције за  наводњавање у АП Војводини могу се добити преко конкурса који расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Предмет конкурса је додела подстицајних средстава, којима се суфинансира: изградња експлоатационих бунара, набавка опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, линија за наводњавање, изградња цевовода и трошкова израде пројектно-техничке документације. Право на коришћење подстицајних средстава имају: – Физичка ...

Read More »

Субвенције за наводњавање

Субвенције за наводњавање дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције за  нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање. Субвенције за наводњавање по овом правилнику су: (1) Системи за наводњавање: – пумпа за наводњавање, – агрегат за покретање пумпи (дизел, безински и електро погон), – систем за наводњавање „кап по кап” (цеви за довод воде, разводне цеви, ...

Read More »