Home » Вести » АПВ: Бесповратна средства за примену соларне енергије за заливне системе

АПВ: Бесповратна средства за примену соларне енергије за заливне системе

 

Средства за суфинансирање пројеката примене соларне енергије у заливним системима за физичка лица планирана су Финансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2017. годину, у укупном износу од 12.000.000,00 динара.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса.

Право учешћа на конкурсу и намене за које се могу користити средства

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, соларна пумпа за воду са контролером, акумулатор) и остале пратеће електро и машинске опреме.

У цену постројења, улазе машински и неопходни пратећи електро радови. У цену постројења не улази изградња бунара, резервоара и дела заливних система иза резервоара.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују ће се користити за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије у заливним са циљем:

 1. уградње енергетски ефикасније опреме за коришћење соларне енергије у сврхе наводњавања, ради смањења трошкова за енергенте;
 2. смањења увозне зависности коришћења фосилних горива;
 3. повећања енергетске самосталности пољопривредних газдинстава;
 4. смањења емисије штетних гасова у околину;
 5. афирмације коришћења обновљивих извора енергије;
 6. ревитализације постојећих система за наводњавање код регистрованих пољопривредних газдинстава.

Услови конкурса

 1. Укупан износ за расподелу средстава је 12.000.000,00 динара
 2. Максимални износ средстава који се додељује по једном пројекту је 800.000,00 динара;
 3. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине;
 4. Подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом;
 5. Рок за подношење пријаве је 24. августа 2017. године.
 6. Финансијске обавезе реализоваће се у складу с ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2017. годину.

Рок за подношење пријаве је 24. август 2017. године.

 Све детаље о конкурсу, можете пронаћи ОВДЕ.