Home » Вести » Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години, објављена је у  „Службеном гласнику РС”, број 8/17 од 3. фебруара 2017. године.

Овом уредбом прописује се за буџетску 2017. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју  у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину.

Новина има много: бесповратна средства за куповину трактора, програм за младе пољопривреднике, издвојена средства за IPARD програм, већа издвајања за прераду пољопривредних производа итд…

Комплетну Уредбу можете преузети у прилогу текста.