Home » Закони,правилници,уредбе » Правилници » Субвенционисање увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Субвенционисање увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла

Субвенције за увођење и сертификацију система безбедности и квалитетеа хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла прописане су правилником Министарства пољопривреде и заштите животне средине, објављеног у Службени гласник РС, број 41/17  од 28. априла 2017. године.

Субвенције за (подстицаји) могу да се користе ако се уводи и сертификује:

  1. систем управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду
  2. добра пољопривредна пракса према GLOBALG.A.P. стандарду
  3. систем квалитета хране према HALAL стандарду
  4. систем квалитета хране према KOSHER стандарду
  5. производи добијени методама органске производње
  6. производи са ознаком „српски квалитет”
  7. пољопривредни и прехрамбени производи са ознаком географског порекла

Захтев може да се поднесе једанпут годишње, од 1. маја до 31. октобра текуће године Управи за аграрна плаћања.

Право на подстицаје имају:

  1. Физичко лице-носилац регистрованог пољопривредног газдинства
  2. Правно лице и
  3. Предузетник

Подстицај износи у максимално до 500.000 динара.

Комплетан правилник и формулар за пријаву, можете преузети у прилогу текста.