Home » Закони,правилници,уредбе » Правилници (page 5)

Правилници

УАП: Бесповратна средства за научно-истраживачке пројекте у пољопривреди

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде и заштите животне средине објавила је конкурс за расподелу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања пољопривредних произвођача утврђених Правилником о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета („Службени гласник РС”, ...

Read More »

Правилник о измени правилника за остваривање права на подстицаје у пчеларству по кошници пчела

Новим  правилником о подстицајима у пчеларству дошло је до измене када је минималан  број кошница у питању. По Правилнику који је објављен у  ,,Службеном гласнику РС”, број 14/2016 од 22. фебруара 2016. године одређен је минималан број кошница које се морају имати да би се остварило право на подстицаје. Минималан број кошница по новом измењеном правилнику сада износи 20. Термин од ...

Read More »

Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Овим правилником одређују се подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године. Подручја са отежаним условима рада су другим речима маргинална подручја и за њих важе више стопе када је субвенционисање пољопривреде у питању. Подстицаји, односно субвенције за маргинална подручја износе минимално 45% од набавке опреме умањене за износ ПДВ-а. Статус подручја са отежаним условима рада ...

Read More »

МПЗЖС: Измена правилника за коришћење подстицаја намењених истраживању у пољопривреди

Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је  Правилник о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 36/16 од 8. априла 2016. године. Неке од главних измена су : Могућност ангажовања агроекономиста Пријаве се подносе  директору Управе за аграрна плаћања ...

Read More »

МПЗЖС: Измене и допуне правилника за подршку инвестицијама у прераду вина и ракије

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Измене и допуне правилника за подршку инвестицијама у преради вина и ракије. Нови измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

МПЗЖС: Измена правилника за подстицаје очувању генетичких ресурса животиња

Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је  Правилник о изменама правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 28/16 од 15. марта 2016. године. У Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса („Службени гласник РС”, бр. 83/13 и 35/15), у члану 3. тачка 1) мења се и гласи: „1) подолско ...

Read More »

МПЗЖС: Нови правилник за субвенционисане пољопривредне кредите

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је  Правилник о изменама и допунама правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку који  је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 25/16 од 9. марта 2016. године. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

МПЗЖС:Правилник о престанку важења правилника за регресирање горива

Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о престанку важења правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 12/16 од 12. фебруара 2016. године). Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво („Службени гласник РС”, број 40/14), престаје да важи. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Нови Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради објављен је у Службеном гласнику РС, број 111/15 од 29. децембра 2015. године. Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и ...

Read More »

МПЗЖС: Нови списак јавних складишта

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је нови списак јавних складишта. Овим списком замењује се Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 27/15). Правилник можете преузети у прилогу текста.  

Read More »