Home » Биљна производња » Регресирање ђубрива и горива

Регресирање ђубрива и горива

Правилник за регресирање ђубрива

Правилник је објављен  у „Службеном гласнику РС”, бр. 8/2017. По правилнику, рачуни за ђубриво важе ако су издати од 01. октобра претходне године до 30. септембра текуће године. Регрес по хектару износи до 2.000 динара. Термин за подношење захтева за регресирање ђубрива је од 03. маја до 30. септембра. Како се првобитна верзија правилника за регресирање ђубрива објављена у Службеном гласнику број 40/14 није ...

Read More »

МПЗЖС:Правилник о престанку важења правилника за регресирање горива

Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о престанку важења правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 12/16 од 12. фебруара 2016. године). Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво („Службени гласник РС”, број 40/14), престаје да важи. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Регресирање дизел горива и ђубрива почиње ускоро

Регресирање ђубрива и горива Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за ђубриво и регрес за гориво (Сл. гласнику бр.40 од 11.априла.2014. године,а измене и допуне  објављене у  „Службеном гласнику РС”, број 57/14 од 30. маја 2014. године). Када је регрес за ђубриво у питању, право на коришћење регреса имају: Правно лице, Предузетник и Физичко ...

Read More »

Измене и допуне правилника за регресирање ђубрива

Изменама и допунама правилника за регресирање ђубрива дефинисане су следеће измене: све врсте ђубрива долазе у обзир за регресирање уколико на фискалном рачуну нису јасно наведени подаци неопходни за остваривање права на регрес( килограми као јединица мере), неопходно је поднети оригинални рачун на коме се то види Измене и допуне правилника за регресирање ђубрива можете преузети у прилогу текста

Read More »

Нова НИС картица за пољопривреднике

Са новом НИС картицом за пољопривреднике, приликом сваке куповине Евро дизел горива на НИС Петрол и Газпром бензинским станицама, остварићете предвиђен попуст од 5 дин/л. Приликом сваке куповине гасног уља на НИС Петрол и Газпром бензинских станицама, остварићете попуст и на гасно уље 0.1 од 3 дин/л. Уз нову агро картицу за пољопривреднике, остварићете попуст од: 20% на све NISOTEC  производе 20 % на oдређене артикле додатног асортимана на ...

Read More »

Јефтиније дизел гориво за пољопривреднике уз Лукоил корпоративну дебитну картицу

Компанија Лукоил омогућила је пољопривредницима да купују јефтиније дизел гориво уколико поседују Лукоил корпоративну дебитну картицу за пољопривреднике. Корисник ЛУКОИЛ корпоративне картице за пољопривреднике може бити свако регистровано пољопривредно газдинство (пољопривредник, привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник који обавља пољопривредну производњу). Да бисте остварили право на ЛУКОИЛ корпоративну дебитну картицу за пољопривреднике потребно је ...

Read More »

Регресирање ђубрива и горива

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилнике о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за ђубриво и регрес за гориво. Правилници су објављени   у Сл. гласнику бр.40 од 11.априла.2014. године. Када је регрес за ђубриво у питању, ситуација је следећа: правно лице, предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства има право на коришћење ...

Read More »