Home » Биљна производња » Правилник за регресирање ђубрива

Правилник за регресирање ђубрива

Правилник је објављен  у „Службеном гласнику РС”, бр. 8/2017.

По правилнику, рачуни за ђубриво важе ако су издати од 01. октобра претходне године до 30. септембра текуће године.

Регрес по хектару износи до 2.000 динара.

Термин за подношење захтева за регресирање ђубрива је од 03. маја до 30. септембра.

Како се првобитна верзија правилника за регресирање ђубрива објављена у Службеном гласнику број 40/14 није променила у делу у којем се дефинише износ регреса по килограму ђубрива, потребна количина ђубрива по хектару је сада 200 кг уколико се планира  остварити максимални подстицај од 2000 дин/ха.

Регрес по једном килограму ђубрива је 10 дин/кг.

Захтев за регресирање ђубрива, можете преузети ОВДЕ.

Правилник можете преузети у прилогу текста.