Home » Биљна производња » Регресирање ђубрива и горива

Регресирање ђубрива и горива

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилнике о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за ђубриво и регрес за гориво. Правилници су објављени   у Сл. гласнику бр.40 од 11.априла.2014. године.

Када је регрес за ђубриво у питању, ситуација је следећа:

  1. правно лице,
  2. предузетник и
  3. физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства има право на коришћење регреса за ђубриво ако ђубриво купи у периоду  од 01.јануара до 15. новембра текуће године. Регрес износи 10 дин/кг ђубрива, а највише 3.000,00 дин/ха.

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једном годишње у два примерка у Управу за трезор у периоду 05.маја до 20. новембра текуће године. Уз захтев се подноси и оригинални фискални исечак издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.

 

Када је регрес за гориво(евро дизел и гасно уље 0,1) у питању, ситуација је следећа:

  1. правно лице,
  2. предузетник и
  3. физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства има право на коришћење регреса за гориво ако исто  купи у периоду од 01.јануара до 15. новембра текуће године. Гориво се регресира са по  50 дин/л горива, а највише до 3.000,00 дин/ха.

Захтев за остваривање права на регрес за гориво, подноси се једном годишње у два примерка у Управу за трезор у периоду 05.маја до 20. новембра текуће године. Уз захтев се подноси и оригинални фискални исечак издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.