Home » ЕУ и Свет » Европска унија » IPARD » Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

ПРАВИЛНИК О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 84/17 од 20. септембра 2017. године)

Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава , у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014-2020. године, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје.

Правилник као и прилоге, можете преузети у прилогу текста.

 

 

Извор: МПШВ