Home » Вести » Подстицаји за унапређење система преноса знања

Подстицаји за унапређење система преноса знања

Објављено у Службеном гласникику РС”, број 94/17 oд 19. октобра 2017. године

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку унапређењу система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, услови, начин остваривања права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаје за спровођење техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју;
2) подстицаје који се односе на развој прогнозно-извештајних послова у области заштите биља.

Захтеви се подносе Управи за аграрна плаћања од 11. до 22. априла текуће календарске године.

Правилник можете преузети у прилогу текста.