Home » Вести » Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите

Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите

Циљ конкурса јесте подизање нивоа ефикасности противградне заштите набавком противградних ракета ради заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку противградних ракета домаће производње.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу укупно износе 20.000.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по конкурсу намењена су за набавку противградних ракета домаће производње.

Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупних прихватљивих
трошкова инвестиције.

Преостали износ средстава обезбеђује корисник средстава.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 1.000.000,00 динара.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 05.12.2017. године.

Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе (градови и општине) са територије АП
Војводине.

У прилогу можете преузети комплетан текст конкурса, правилник и пријаву на конкурс.

 

 

Извор: ПСПВШ