Home » ЕУ и Свет » Европска унија » IPARD » Измене и допуне IPARD правилника

Измене и допуне IPARD правилника

Правилник о изменама и допунама правилника о IPARD подстицајима за инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава(Објављено у ,,Службеном гласнику РС”, број 112/17 од 15. децембра 2017. године).

Измењени правилник можете преузети у прилогу текста.