Home » Вести » Измена и допуна правилника о условима и поступку давања у закуп државног пољопривредног земљишта

Измена и допуна правилника о условима и поступку давања у закуп државног пољопривредног земљишта

Правилник о изменама и допуни правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
(Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 111/17 од 11. децембра 2017. године)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

Измењени правилник и табеле за прерачун условних грла у пољопривредно земљиште, можете преузети у прилогу текста: