Скорашњи чланци

Субвенције за наводњавање

Субвенције за наводњавање дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције ...

Read More »

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса дефинисане су Правилником о подстицајима за очување биљних генетичких ...

Read More »

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса прописане су у Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ...

Read More »

Субвенције за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који ...

Read More »

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима прописано је кроз Правилник о условима, начину и обрасцима ...

Read More »

Правилници

Кредити