Скорашњи чланци

Грешке због којих пољопривредници остану без субвенција

Константним променама аграрне политике и мењањем услова које корисници субвенција морају да испуне како би ...

Read More »

FADN- вођење књиговодствених података на пољопривредном газдинству

Успостављање Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији (Farm Accountancy Data Network – ...

Read More »

Град Сремска Митровица субвенционише камату за пољопривредне кредите

Град Сремска Митровица субвенционисаће део камате на додељене кредите  за сетву и за сточарску производњу. ...

Read More »

Аграрна политика Србије и Европске уније

Европска унија (ЕУ) улази у завршну фазу обликовања јединственог тржишта, чија је визија у основним ...

Read More »

Водич кроз аграрну политику Европске уније

Студија „Водич кроз ЕУ политике – пољопривреда” је друга од пет публикација које припрема Европски покрет ...

Read More »

Правилници

Кредити